AKTUELNOSTINaučno veće Instituta za voćarstvo, Čačak, obaveštava naučnu i stručnu javnost da je pokrenulo postupak za izbor dr Branka Popovića, naučnog saradnika, u zvanje viši naučni saradnik.

Izveštaj Komisije o naučnoistraživačkom radu kandidata stavlјa se na uvid javnosti sa rokom od 30 dana od dana postavlјenja (30. 12. 2019.).

IZVEŠTAJ KOMISIJE.

Galerija
Knjigu OBLAČINSKA VIŠNJA, autora dr Rada Miletića, u izdanju Instituta za voćarstvo možete kupiti u Institutu.
Cena knjige je 1500 dinara.

Knjiga se može kupiti u prostorijama Institita, a možete je i naručiti putem e-mail-a ili telefona 032 321 375.

Galerija

Upravni odbor Instituta za voćarstvo, Čačak je na sednici održanoj 22. februara 2019. godiine imenovao dr Milana Lukića za direktora Instituta za voćarstvo, Čačak u mandatnom periodu od 4 godine. Drugi mandatni period dr Lukića počinje 1. marta 2019. godine.
Dr Lukić je u prvom mandatu obavljao funkciju direktora Instituta od 1. marta 2015. godine do 28. februara 2019. godine.

Galerija

Gostovanja istraživača Instituta za voćarstvo na televizijama AgroTV i RTS.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema PROIZVODNJA ŠLJIVOVICE.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema TEHNOLOGIJA GAJENJA ŠLJIVE.

Emisija Nauka u selu na RTS-u, tema BAKTERIJE ZA VEĆE PRINOSE I PLODNIJE ZEMLJIŠTE.

Galerija

Gostovanja istraživača Instituta za voćarstvo na televizijama AgroTV i RTS.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema PROIZVODNJA ŠLJIVOVICE.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA.

Emisija Reč struke na AgroTV, tema TEHNOLOGIJA GAJENJA ŠLJIVE.

Emisija Nauka u selu na RTS-u, tema BAKTERIJE ZA VEĆE PRINOSE I PLODNIJE ZEMLJIŠTE.

Galerija
Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak sa zadovoljstvom pozivaju voćare da prisustvuju Seminaru o voćarstvu, koji će se održati 26. oktobra 2018. godine u Velikoj sali Instituta za voćarstvo u Čačku, sa početkom u 10 časova.

Seminar se realizuje kao mera podrške sprovođenja poljoprivredne politike na teritoriji grada Čačka.
Opšti cilj ovog Seminara je doprinos unapređenju uslova za razvoj voćarstva i povećanju prinosa u voćarskoj proizvodnji uz zaštitu životne sredine i poštovanje održivosti.

Rad Seminara biće organizovan u vidu usmenih saopštenja sa sledećim naslovima:

1. Značaj i prednosti gajenja maline (dr Aleksandar Leposavić);
2. Značaj i prednosti gajenja kupine (dr Žaklina Karaklajić-Stajić);
3. Značaj i prednosti gajenja ribizle (dr Svetlana M. Paunović);
4. Biofertilizacija u voćarstvu (dr Marijana Pešaković);
5. Pravilna i kontrolisana primena đubriva (dr Mira Milinković).

Radujemo se Vašem prisustvu i podršci na ovom Seminaru!

Galerija
Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak sa zadovoljstvom pozivaju voćare da prisustvuju Seminaru o voćarstvu, koji će se održati 12. oktobra 2018. godine u Velikoj sali Instituta za voćarstvo u Čačku, sa početkom u 10 časova.

Seminar se realizuje kao mera podrške sprovođenja poljoprivredne politike na teritoriji grada Čačka. Opšti cilj ovog Seminara je doprinos unapređenju uslova za razvoj voćarstva i povećanju prinosa u voćarskoj proizvodnji uz zaštitu životne sredine i poštovanje održivosti.

Rad Seminara biće organizovan u vidu usmenih saopštenja i praktičnih radionica. Usmena saopštenja će biti sa sledećim naslovima:

1. Savremena proizvodnja jabuke (dr Milan Lukić);
2. Savremena proizvodnja kajsije (dr Nebojša Milošević);
3. Savremena proizvodnja trešnje i višnje (dr Sanja Radičević);
4. Savremena proizvodnja šljive (dr Ivana Glišić);
5. Virus šarke šljive – rasprostranjenost i mere kontole (dr Darko Jevremović);
6. Sušena šljiva – tradicija i perspektive (dr Olga Mitrović);
7. Savremena proizvodnja voćnih rakija (dr Branko Popović).

Nakon predavanja planirana je praktična radionica u zasadima, koja bi se odnosila na primenu savremenih pomotehničkih mera (dr Milan Lukić i dr Aleksandar Leposavić).

Radujemo se Vašem prisustvu i podršci na ovom Seminaru!

Galerija

Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak sa zadovolјstvom pozivaju hobiste, penzionere, nezaposlena lica i druge zainteresovane da prisustvuju Seminaru o voćarstvu, koji će se održati 24. septembra 2018. godine u Velikoj sali Instituta za voćarstvo u Čačku, sa početkom u 10 časova.

Seminar se realizuje kao mera podrške sprovođenja polјoprivredne politike na teritoriji grada Čačka. Opšti cilј ovog Seminara je doprinos unapređenju uslova za razvoj voćarstva i povećanju prinosa u voćarskoj proizvodnji uz zaštitu životne sredine i poštovanje održivosti.

Rad Seminara biće organizovan u vidu usmenih saopštenja i praktičnih radionica. Usmena saopštenja će biti sa sledećim naslovima:

1. Značaj i prednosti gajenja jabuke (dr Milan Lukić);
2. Značaj i prednosti gajenja kajsije (dr Nebojša Milošević);
3. Značaj i prednosti gajenja šlјive (dr Ivana Glišić);
4. Značaj i prednosti gajenja trešnje i višnje (dr Sanja Radičević);
5. Značaj i prednosti gajenja oraha (dr Svetlana M. Paunović);
6. Značaj i prednosti gajenja kupine (dr Žaklina Karaklajić);
7. Značaj i prednosti gajenja maline (dr Aleksandar Leposavić).


Nakon predavanja održaće se praktična radionica koja se odnosi na pravilnu zimsku rezidbu jabučastih i koštičavih voćnih vrsta (dr Milan Lukić i dr Nebojša Milošević).

Radujemo se Vašem prisustvu i podršci na ovom Seminaru!

Galerija

Naučno veće Instituta za voćarstvo, Čačak, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za izbor Borisa Rilaka, master inženjera poljoprivrede u istraživačko zvanje istraživač-pripravnik, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

IZVEŠTAJ (pdf)

GalerijaDr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo preminuo je 20. februara u Čačku.

Dr Rade Miletić je rođen 6. avgusta 1951. godine u Crvenju kod Knjaževca. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Knjaževcu. Diplomirao je na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1985. godine, a doktorirao na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1994. godine. U zvanje naučni savetnik izabran je 2008. godine.

Radnu karijeru započeo je 1979. godine u Zavodu za polјoprivredu u Zaječaru. Od 2006. godine bio je zaposlen u Institutu za voćarstvo, Čačak, kao rukovodilac Odelјenja za tehnologiju gajenja voćaka, gde je u periodu od 2008. do 2009. godine obavlјao funkciju v.d. direktora.
Objavio je brojne naučne i stručne radove i monografije i bio izuzetno cenjen kao stručnjak u svojoj profesiji. Bio je član Komisije za priznavanje sorti i podloga jezgrastih vrsta voćaka kod Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Komemorativni skup povodom smrti našeg dragog kolege biće održan u sredu, 21. februara u 12 časova u prostorijama Instituta za voćarstvo u Čačku.

Dr Rade Miletić biće sahranjen u četvrtak, 22. februara na groblјu u Nišu.

Galerija
Stipendije Vlade Francuske 2018-2019.

U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata, Francuski institut u Srbiji svake godine dodeljuje stipendije studentima iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorate.
Stipendije pokritvaju troškove školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja.
Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.

Konkurs za stipendije 2018-2019. otvoren je do 16. marta 2018.

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:
• master 2-sve oblasti
• master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
• doktorat u komentorstvu
• post master program Kopernik
• stipendija za Nacionalnu visoku školu lepih umetnosti (ENSBA).

Podnošenje kandidatura:
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11
11000 Beograd
Kontakt osoba:   Pošaljite e-mail

Uslovi i kriterijumi nalaze se na sajtovima INSTITUT FRANCAIS i CAMPUS FRANCE SRBIJA.

GalerijaU okviru posete Čačku i razgovora sa mladim poljoprivredicima 19. januara, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović posetio je i Institut za voćarstvo.

Više o poseti Ministra možete pročitati na sajtu RTS i sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

GalerijaDirektor Instituta za voćarstvo, dr Milan Lukić, bio je gost emisije Intervju na televiziji Galaksija 32.

Snimak emisije „INTERVJU" na Youtube kanalu TV Galaksija 32.

Galerija

Naučno veće Instituta za voćarstvo, Čačak, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova za izbor Tatjane Marjanović, master biologa u istraživačko zvanje istraživač-pripravnik, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

IZVEŠTAJ (pdf)

Galerija
EDUKATIVNI PROGRAM IZ OBLASTI VOĆARSTVA
U organizaciji Grada Čačka i Instituta za voćarstvo, Čačak

Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak pozivaju Vas da prisustvujete stručno-edukativnim predavanjima iz oblasti voćarstva u okviru trećeg od tri planirana seminara, koja se realizuju kao podrška sprovođenju politike polјoprivrednog razvoja na teritoriji Grada Čačka

VELIKA SALA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK, KRALЈA PETRA I br. 9
8. DECEMBAR 2017. GODINE U 10:00 ČASOVA


Opšti cilј programa je unapređenje uslova za razvoj voćarstva i povećanje prinosa i kvaliteta ploda, uz zaštitu životne sredine i poštovanje koncepta održivog razvoja u voćarskoj proizvodnji.

Na trećem seminaru će se diskutovati o aktuelnom sortimentu i tehnologiji gajenja jagodastih vrsta voćaka - jagoda, malina, kupina, ribizla, borovnica i aronija, kao i pravilnoj i kontrolisanoj ishrani voćaka.

TEME SEMINARA:

SAVREMENA PROIZVODNJA JAGODE NA OTVORENOM POLЈU I U ZAŠTIĆENOM PROSTORU (dr Jelena Tomić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I SAVREMENA TEHNOLOGIJA GAJENJA MALINE (dr Aleksandar Leposavić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA KUPINE (dr Žaklina Karaklajić-Stajić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA RIBIZLE (dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I SAVREMENA TEHNOLOGIJA GAJENJA BOROVNICE I ARONIJE (dr Aleksandar Leposavić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
ISHRANA RAZLIČITIH VRSTA VOĆAKA (dr Mira Milinković, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA U VOĆARSTVU (dr Marijana Pešaković, viši naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)


POZIVAMO PROIZVOĐAČE SVIH VRSTA VOĆAKA, ONE KOJI TEK NAMERAVAJU DA TO POSTANU, VOĆARE-AMATERE, KAO I SVE ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU SEMINARU, DA RAZMENIMO ISKUSTVA NA OBOSTRANO ZADOVOLЈSTVO I KORIST!

GalerijaKomisija za prodaju putničkih vozila Instituta za voćarstvo, Čačak, na osnovu odluke direktora objavljuje
OGLAS o raspisivanju javne licitacije za prodaju putničkog vozila.

Polovno putnička vozilo koje se prodaje putem javne licitacije:
1. Kia cee'd 1.4, registrovan, 2010. godište, 66kW/90KS, benzin, početna cena 520.000 dinara

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja, do 15. 12. 2017. godine, pošalju prijavu sa traženom dokumentacijom i uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene za predmet licitacije na račun Instituta za voćarstvo koji se vodi kod Poštanske štedionice broj 200-2425460101022-69, sa pozivom na broj 1636.

Vozilo se može pogledati radnim danima u periodu 04−15. 12. 2017. godine, od 8−14 časova u poslovnom krugu Instituta za voćarstvo, u ulici Kralja Petra I br. 9, Čačak uz prethodni dogovor sa osobom za kontakt.

Prijave za učešće u postupku javne licitacije dostavljaju se od 04–15. 12. 2017. godine. Prijava se podnosi u pisanoj formi neposredno Institutu radnim danima do 15:30 časova ili poštom na adresu: Institut za voćarstvo, Kralja Petra I 9, 32000 Čačak, sa naznakom „Komisija za prodaju vozila“.

Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj telefona i broj računa za povraćaj depozita.
Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i broj računa za povraćaj depozita.

Da bi lice učestvovalo u postupku nadmetanja, sa prijavom se obavezno podnosi i kopija uplatnice o uplati depozita. Prijave poslate posle ovog roka smatraće se neblagovremenim.

Javna licitacija će se održati 18. 12. 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Instituta za voćarstvo, na adresi Kralja Petra I 9, 32000 Čačak.
Registracija učesnika je 18. 12. 2017. godine od 11 do 12 časova na mestu gde se održava licitacija.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon 065/6454565 (Aleksandar Đorđević).

OGLAS (pdf)

Galerija
EDUKATIVNI PROGRAM IZ OBLASTI VOĆARSTVA
U organizaciji Grada Čačka i Instituta za voćarstvo, Čačak

Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak pozivaju Vas da prisustvujete stručno-edukativnim predavanjima iz oblasti voćarstva u okviru drugog od tri planirana seminara, koja se realizuju kao podrška sprovođenju politike polјoprivrednog razvoja na teritoriji Grada Čačka

VELIKA SALA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK, KRALЈA PETRA I br. 9
1. DECEMBAR 2017. GODINE U 10:00 ČASOVA


Opšti cilј programa je unapređenje uslova za razvoj voćarstva i povećanje prinosa i kvaliteta ploda, uz zaštitu životne sredine i poštovanje koncepta održivog razvoja u voćarskoj proizvodnji.

Na drugom seminaru će se diskutovati o aktuelnom sortimentu i tehnologiji gajenja jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka, kao i dobijanju proizvoda više vrednosti primenom savremenih tehnoloških postupaka. Posle završetka predavanja, održaće se radionice u okviru kojih je planirana praktična demonstracija savremenih pomotehničkih mera kod jabučastih i koštičavih vrsta voćaka.

TEME SEMINARA:

AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA JABUKE (dr Milan Lukić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA ORAHA (dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA LESKE (dr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA ŠLJIVE (dr Ivana Glišić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
UNAPREĐENJE SORTIMENTA I TEHNOLOGIJE GAJENJA KAJSIJE (dr Nebojša Milošević, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA TREŠNJE I VIŠNJE (dr Sanja Radičević, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
TEHNOLOGIJA SUŠENJA ŠLJIVE (dr Olga Mitrović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
ŠLJIVOVICA - PROIZVODNJA, KVALITET, PROPISI (dr Branko Popović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
PRAKTIČNA RADIONICA U ZASADU (dr Milan Lukić, dr Nebojša Milošević i dr Aleksandar Leposavić, naučni saradnici; dr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo, Čačak)

POZIVAMO PROIZVOĐAČE SVIH VRSTA VOĆAKA, ONE KOJI TEK NAMERAVAJU DA TO POSTANU, VOĆARE-AMATERE, KAO I SVE ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU SEMINARU, DA RAZMENIMO ISKUSTVA NA OBOSTRANO ZADOVOLЈSTVO I KORIST!

Galerija
EDUKATIVNI PROGRAM IZ OBLASTI VOĆARSTVA
U organizaciji Grada Čačka i Instituta za voćarstvo, Čačak

Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak pozivaju Vas da prisustvujete stručno-edukativnim predavanjima iz oblasti voćarstva u okviru prvog od tri planirana seminara, koja se realizuju kao podrška sprovođenju politike polјoprivrednog razvoja na teritoriji Grada Čačka

VELIKA SALA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK, KRALЈA PETRA I/9
24. NOVEMBAR 2017. GODINE U 10:00 ČASOVA


Opšti cilј programa je unapređenje uslova za razvoj voćarstva i povećanje prinosa i kvaliteta ploda, uz zaštitu životne sredine i poštovanje koncepta održivog razvoja u voćarskoj proizvodnji.
Na prvom seminaru će se diskutovati o aktuelnom sortimentu i tehnologiji gajenja jabučastih i jezgrastih vrsta voćaka, kao i primeni mikrobioloških đubriva u voćarstvu. Posle završetka predavanja, održaće se radionica u okviru koje je planirana praktična demonstracija savremenih pomotehničkih mera kod jabučastih vrsta voćaka.

TEME SEMINARA:

AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA JABUKE (dr Milan Lukić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA DUNJE (dr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA ORAHA (dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
AKTUELNI SORTIMENT I TEHNOLOGIJA GAJENJA LESKE (dr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
MIKROBIOLOŠKA ĐUBRIVA U VOĆARSTVU (dr Marijana Pešaković, viši naučni saradnik Instituta za voćarstvo,Čačak)
PRAKTIČNA RADIONICA U ZASADU (dr Milan Lukić i dr Aleksandar Leposavić, naučni saradnici Instituta za voćarstvo, Čačak)

POZIVAMO PROIZVOĐAČE SVIH VRSTA VOĆAKA, ONE KOJI TEK NAMERAVAJU DA TO POSTANU, VOĆARE-AMATERE, KAO I SVE ZAINTERESOVANE DA PRISUSTVUJU SEMINARU, DA RAZMENIMO ISKUSTVA NA OBOSTRANO ZADOVOLЈSTVO I KORIST!

GalerijaKomisija za prodaju putničkih vozila Instituta za voćarstvo, Čačak, na osnovu odluke direktora objavljuje
OGLAS o raspisivanju javne licitacije za prodaju putničkog vozila.

Polovno putnička vozilo koje se prodaje putem javne licitacije:
1. Kia cee'd 1.4, registrovan, 2010. godište, 66kW/90KS, benzin, početna cena 550.000 dinara

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja, do 27. 11. 2017. godine, pošalju prijavu sa traženom dokumentacijom i uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene za predmet licitacije na račun Instituta za voćarstvo koji se vodi kod Poštanske štedionice broj 200-2425460101022-69, sa pozivom na broj 1552.

Vozilo se može pogledati radnim danima u periodu 14−27. 11. 2017. godine, od 8−14 časova u poslovnom krugu Instituta za voćarstvo, u ulici Kralja Petra I br. 9, Čačak uz prethodni dogovor sa osobom za kontakt.

Prijave za učešće u postupku javne licitacije dostavljaju se od 14–27. 11. 2017. godine. Prijava se podnosi u pisanoj formi neposredno Institutu radnim danima do 15:30 časova ili poštom na adresu: Institut za voćarstvo, Kralja Petra I 9, 32000 Čačak, sa naznakom „Komisija za prodaju vozila“.

Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj telefona i broj računa za povraćaj depozita.
Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i broj računa za povraćaj depozita.

Da bi lice učestvovalo u postupku nadmetanja, sa prijavom se obavezno podnosi i kopija uplatnice o uplati depozita. Prijave poslate posle ovog roka smatraće se neblagovremenim.

Javna licitacija će se održati 28. 11. 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Instituta za voćarstvo, na adresi Kralja Petra I 9, 32000 Čačak.
Registracija učesnika je 28. 11. 2017. godine od 11 do 12 časova na mestu gde se održava licitacija.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon 065/6454565 (Aleksandar Đorđević).

OGLAS (pdf)

GalerijaPobednik Šeste Smotre najboljih srpskih šljivovica je šljivovica destilerije „Trivulesk” iz Leskovca.

Drugi je Ilija Rodić iz Borče (19,04 boda), treće mesto dele prof. dr Milan Plazinić iz Premeće i još dve rakije „Trivuleska” sa po 19,02, šesti je Dragi Ivanović iz Blaca (18,95), sedmi Stanimir Minić iz Donje Trepče (18,89), osmi i deseti Dušan Miletić iz Godačice sa rakijama od 18,88 i 18,85, deveti Ilija Rudić (18,86), jedanaesti Dragomir Nedelјković iz Jelovika kod Aranđelovca (18,77), a dvanaesti Dejan Virijević iz Rudara kod Zvečana (18,73).

Detaljnije o izveštaju sa 6. Smotre možete pročitati u tekstu „Svetske rakije iz srpskih šljivika" u on-line izdanju lista Politika.

Dodela povelja i prelaznog pehara biće održana u svečanoj sali Instituta za voćarstvo u Čačku, 12. jula u 13 časova.

GalerijaInstitut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak pozivaju Vas da prisustvujete edukativnim predavanjima iz oblasti voćarstva, koja se realizuju kao podrška sprovođenju politike polјoprivrednog razvoja na teritoriji Grada Čačka.

Svečana sala Instituta za voćarstvo, Čačak, Kralјa Petra I broj 9, 14. jula 2017. godine u 10:00 časova.

Opšti cilј programa je unapređenje uslova za razvoj voćarstva i povećanje prinosa i kvaliteta ploda, uz zaštitu životne sredine i poštovanje koncepta održivog razvoja u voćarskoj proizvodnji.

Specifični cilј programa je edukacija različitih grupa stanovništva o značaju pravilnog odabira lokaliteta, sortimenta, savremenih tehnologija zasnivanja i nege zasada, hraniva i sredstava za zaštitu bilјa, kao i o ekonomskoj opravdanosti gajenja jabučastih, koštičavih, jezgrastih i jagodastih vrsta voćaka.

Teme programa:

Jabuka – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Milan Lukić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Šlјiva – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Ivana Glišić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Kajsija – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Nebojša Milošević, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Trešnja i višnja – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Sanja Radičević, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Orah – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Svetlana M. Paunović, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Leska – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Rade Miletić, naučni savetnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Jagoda – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Jelena Tomić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Malina – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Aleksandar Leposavić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)
Kupina – pravilan odabir lokaliteta, sortimenta, tehnologije gajenja; ekonomska opravdanost gajenja
(dr Žaklina Karaklajić Stajić, naučni saradnik Instituta za voćarstvo, Čačak)

Program je besplatan i otvoren za sve zainteresovane polaznike.

Pozivamo nezaposlene, voćare-amatere, hobiste, penzionere, kao i sve zainteresovane da prisustvuju seminaru, na obostrano zadovolјstvo i korist!

PRIJAVNI FORMULAR (DOC)

GalerijaČasopis Voćarstvo u 2017. godini slavi jubilej, 50 godina postojanja i kontinuiranog izdavanja.
Tim povodom Naučno voćarsko društvo Srbije u suorganizaciji sa Institutom za voćarstvo, Čačak, Polјoprivrednim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Polјoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje savetovanje Savremena proizvodnja voća.

Savetovanje će se održati u Banji Kovilјači 02. i 03. novembra 2017. godine.

  PRVO OBAVEŠTENJE (PDF)

  ZBORNIK APSTRAKATA (PDF)

GalerijaKomisija za prodaju dotrajale mehanizacije i putničkih vozila Instituta za voćarstvo, Čačak, na osnovu odluke direktora objavljuje OGLAS o raspisivanju javne licitacije za prodaju polovne mehanizacije i putničkih vozila (ponovljeni postupak).

Polovna mehanizacija i putnička vozila koja se prodaju putem javne licitacije:
1. Traktor IMT 5106, neregistrovan, 1984. godište, početna cena 580.000 dinara
2. Kombi Citroen c25d, registrovan, 1991. godište, početna cena 110.000 dinara
3. Atomizer vučeni, početna cena 80.000 dinara
4. Motokultivator Goldoni, početna cena 36.000 dinara

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja, do 25. 04. 2017. godine, pošalju prijavu sa traženom dokumentacijom i uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene za odgovarajući predmet licitacije na račun Instituta za voćarstvo koji se vodi kod Poštanske štedionice broj 200-2425460101022-69, sa pozivom na broj 463.

Sva vozila se mogu pogledati radnim danima u periodu 11−25. 04. 2017. godine, od 8−14 časova u poslovnom krugu Instituta za voćarstvo, u ulici Kralja Petra I br. 9, Čačak uz prethodni dogovor sa osobom za kontakt.
Prijave za učešće u postupku javne licitacije dostavljaju se od 11–25. 04. 2017. godine.
Prijava se podnosi u pisanoj formi neposredno Institutu radnim danima do 15:30 časova ili poštom na adresu: Institut za voćarstvo, Kralja Petra I 9, 32000 Čačak, sa naznakom „Komisija za prodaju vozila“.

Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj telefona, naznačeni redni broj predmeta licitacije i broj računa za povraćaj depozita.
Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt, naznačeni redni broj predmeta licitacije i broj računa za povraćaj depozita.

Da bi lice učestvovalo u postupku nadmetanja, sa prijavom se obavezno podnosi i kopija uplatnice o uplati depozita. Prijave poslate posle ovog roka smatraće se neblagovremenim. Javna licitacija će se održati 26. 04. 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Instituta za voćarstvo, na adresi Kralja Petra I 9, 32000 Čačak

Registracija učesnika je 26. 04. 2017. godine od 11 do 12 časova na mestu gde se održava licitacija.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon 065/444 11 88 (Momčilo Marković).

GalerijaInstitut za voćarstvo u Čačku duži niz godina proizvodi standardni i sertifikovani sadni materijal za zasnivanje zasada maline u konvencionalnoj proizvodnji. Ova proizvodnja će se nastaviti i u narednom periodu, a posebno imajući u vidu intenciju Ministarstva poljoprivrede i Instituta za voćarstvo za komercijalnom proizvodnjom sadnica maline najviših kategorija metodom kulture tkiva, kao osnove za podizanje matičnjaka za proizvodnju sertifikovanih sadnica.

Međutim, obzirom na sve izraženiju svest potrošača o korišćenju zdravstveno bezbedne hrane, gde spadaju i organski proizvodi, Institut za voćarstvo je sklopio ugovor sa firmom DOO “Toppas” iz Beloljina (Opština Prokuplje) koji se odnosi na proizvodnju sadnica maline po principima organske poljoprivrede. Imajući u vidu da prilikom izbora sorti za zasnivanje zasada, prednost treba dati sortama prilagođenim lokalnim agroekološkim uslovima, Institut za voćarstvo će prema potpisanom ugovoru u narednom periodu proizvoditi sadnice maline sorte “Wilamette”.

Uprkos činjenici da je u Srbiji u 2015. godini proizvedeno 79 000 t maline (prema podacima Međunarodne organizacije proizvođača i prerađivača maline), na površinama od oko 20 000 ha, samo mali deo te proizvodnje čini malina gajena po principima organske poljoprivrede. Međutim, poslednjih godina primećuje se sve veće interesovanje proizvođača za gajenje maline po organskom principu. Organska poljoprivreda nije samo proizvodnja bez mineralnih đubriva i pesticida. Ona predstavlja integralni proizvodni sistem visokokvalitetne hrane koji je zasnovan na najboljim ekološkim praksama, koji je društveno prihvatljiv i ekonomski profitabilan. Znajući da za proizvođače nije važan samo zdravstveni već i ekonomski efekat organske proizvodnje, važno je istaći da su subvencije za ovu proizvodnju u Srbiji daleko veće od subvencija za konvencionalnu proizvodnju. Voćari koji se bave organskom proizvodnjom mogu da prodaju svoje plodove po znatno višim cenama od plodova proizvedenih u konvencionalnim zasadima.

GalerijaKomisija za prodaju dotrajale mehanizacije i putničkih vozila Instituta za voćarstvo, Čačak, na osnovu odluke direktora objavljuje OGLAS o raspisivanju javne licitacije za prodaju polovne mehanizacije i putničkih vozila.

Polovna mehanizacija i putnička vozila koja se prodaju putem javne licitacije:
1. Traktor IMT 5106, neregistrovan, 1984. godište, početna cena 650.000 dinara
2. Kombi Citroen c25d, registrovan, 1991. godište, početna cena 130.000 dinara
3. Atomizer vučeni, početna cena 90.000 dinara
4. Motokultivator, početna cena 40.000 dinara

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja, do 24. 03. 2017. godine, pošalju prijavu sa traženom dokumentacijom i uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene za odgovarajući predmet licitacije na račun Instituta za voćarstvo koji se vodi kod Poštanske štedionice broj 200-2425460101022-69, sa pozivom na broj 242.

Sva vozila se mogu pogledati radnim danima u periodu 13−24. 03. 2017. godine, od 8−14 časova u poslovnom krugu Instituta za voćarstvo, u ulici Kralja Petra I br. 9, Čačak uz prethodni dogovor sa osobom za kontakt.

Prijave za učešće u postupku javne licitacije dostavljaju se od 13–24. 03. 2017. godine.

Prijava se podnosi u pisanoj formi neposredno Institutu radnim danima do 15:30 časova ili poštom na adresu: Institut za voćarstvo, Kralja Petra I 9, 32000 Čačak, sa naznakom „Komisija za prodaju vozila“.

Prijava fizičkih lica treba da sadrži: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj telefona, naznačeni redni broj predmeta licitacije i broj računa za povraćaj depozita.

Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt, naznačeni redni broj predmeta licitacije i broj računa za povraćaj depozita.
Da bi lice učestvovalo u postupku nadmetanja, sa prijavom se obavezno podnosi i kopija uplatnice o uplati depozita.
Prijave poslate posle ovog roka smatraće se neblagovremenim.

Javna licitacija će se održati 27. 03. 2017. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Instituta za voćarstvo, na adresi Kralja Petra I 9, 32000 Čačak. Registracija učesnika je 27. 03. 2017. godine od 11 do 12 časova na mestu gde se održava licitacija.

Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon 065/444 11 88 (Momčilo Marković).

GalerijaPredsednik Srbije Tomislav Nikolić je povodom Dana državnosti, dodelio odlikovanja za 84 zaslužne ličnosti i institucije.

„Sve ove godine napadan da razbacujem odlikovanja, trudim se i ne postižem da zaspostavljenim zaslužnim ljudima i institucijama, u ime građana Srbije, ukažem zahvalnost za sve što čine za svoju zemlju. Da vam pokažem koliko vam se divimo zbog načina na koji pokazujete ljubav i poštovanje prema Srbije, što nas učite šta je istinska posvećnost, nesebičnost, uspeh, što se zbog vas u međunarodnoj akademskoj, naučnoj, umetničkoj, sportskoj zajednici, ime Srbije sve češće izgovara sa neskrivenim poštovanjem. Znam da danas niko od tzv. dušebrižnika, neće izgovoriti ni jednu jedinu reč protiv bilo koga od vas“ poručio je predsednik Nikolić na svečanom prijemu povodom Dana državnosti.

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena dobili su Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Galerija naivne umetnosti u Kovačici.

Dobitnik Ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena je Nemanja Radulović, a Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena dobili su atleičarka Ivana Španović, teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković, bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković.

Sretenjski orden prvog stepena dobili su Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska i Somborska preparandija (Pedagoški fakultet u Somboru).

Dobitnici Sretenjskog ordena drugog stepena su Crveni krst Srbije, grad Žozije u Francuskoj, Pedagoški muzej u Beogradu, Arhiv Vojvodine, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca i OŠ “Braća Aksić” iz Lipljana.

Sretenjski orden trećeg stepena dobili su Institut za voćarstvo iz Čačka, Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, Dečji kulturni centar Beograd, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, Atelje 212, BITEF (Beogradski internacionalni teatarski festival), Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, akademik Nikola Koka Janković i Beogradsko dramsko pozorište.

Zlatnu medalju za hrabrost “Miloš Obilić” dobili su Renato Grbić, pukovnik Patrik – Stefan Bario, pukovnik Žak Ogar. Zlatnu medalju za hrabrost “Miloš Obilić” posthumno je dobio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Nenad Stojadinović.

Izvor: Tanjug.

Intervju sa direktorom Instituta povodom dodele ovog priznanja možete pročitati na portalu PressLider.

GalerijaPotpisivanjem pristupnog sporazuma Institut za voćarstvo je postao član udruženja FORUM PRIVREDNIKA ČAČKA.
U ime Instituta, sporazum je potpisao direktor dr Milan Lukić, koji će biti i predstavnik Instituta u Udruženju.

FORUM je nezavisna, nevladina i nestranačka organizacija koju su osnovali šest poslovnih udruženja sa teritorije grada Čačka, radi zalaganja za stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje svih privrednih subjekata i stvaranje staleške svesti o sebi, kao jedinom društvenom sloju koji svojim radom i sredstvima a na svoj rizik obavlja privrednu delatnost.

Ključni ciljevi Udruženja su:

- Javno zalaganje za unapređenje saradnje privatnog, javnog i civilnog sektora u oblasti održivog razvoja i aktivno učešće u javnom životu;
- Zastupanje interesa članova i unapređenje uslova privređivanja;
- Unapređenje insitucionalnog okruženja u oblasti održivog razvoja;
- Realizacija aktivnosti koje će doprineti bržem ekonomskom razvoju očuvanju životne sredine i stvaranju preduslova za povećanje zaposlenosti.

Više o FORUMU PRIVREDNIKA ČAČKA možete pročitati na web-strani Udruženja

GalerijaSkupština grada Čačka je na svojoj osmoj sednici održanoj 9. decembra verifikovala odluku da Decembarsku nagradu grada Čačka dodeli profesoru Mašinsko-saobraćajne škole Dragiši Petkoviću, Institutu za voćarstvo i književniku Lunu Levajcu.

Komisija za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Skupštine grada Čačka je početkom novembra uputila javni poziv preduzećima, ustanovama, drugim organizacijama i organima, grupama građana i pojedincima za dostavljanje predloga za dodelu Decembarske nagrade grada Čačka za 2016. godinu.

Nagrada se dodeljuje za naročito isticanje u privrednom, naučnom, kulturnom, prosvetnom, zdravstvenom, sportskom i drugim oblicima stvaralaštva. Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji grada Čačka.

Nagrada će biti uručena na svečanoj akademiji povodom Dana Čačka, 18. decembra. Dan Čačka se slavi kao sećanje na prvi pisani pomen grada Čačka pod tim imenom zapisan u Dubrovačkim arhivima 18. decembra 1408. godine.

GalerijaSadnice paulovnije - novo u ponudi Instituta.

Za detalje kontaktirajte našu službu prodaje...

Galerija15. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem

  PROGRAM KONGRESA (PDF)

Poseti web stranu Kongresa

GalerijaSvečanoj akademiji povodom obeležavanja 70. godišnjice od osnivanja Instituta za voćarstvo prisustvovali su predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić, načelnik Moravičkog okruga Slobodan Jolović, gradonačelnik grada Čačka Milun Todorović, predstavnici i predsednici gradova i opština, profesori i istraživači sa fakulteta i instituta, uvaženi privrednici i sadašnji i bivši radnici Instituta. Akademija je održana 23. juna 2016. godine u koncertnoj sali muzičke škole „dr Vojislav Vučković“ u Čačku.

Direktor Instituta za voćarstvo, dr Milan Lukić je u svom obraćanju istakao da je Institut za voćarstvo po mnogo čemu jedinstvena i prepoznatlјiva institucija u našoj zemlјi koja je u prethodnom periodu izgradila svoj renome u voćarskoj nauci, ne samo na teritoriji Srbije već i u Evropi i svetu. „Uvođenjem savremenih metoda naučno istraživačkog rada u oblasti voćarstva stvorena je 41 sorta kontinentalnih vrsta voćaka. Konstantno usavršavanje kadrova, uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje sadnog materijala, intenziviranje saradnje sa fizičkim i pravnim licima iz oblasti voćarstva samo su neka od sjajnih dostignuća Instituta za voćarstvo u prethodnih sedam decenija“, istakao je dr Lukić. Dr Lukić je naveo da nauka nema granice, i ne sme biti zatvorena, a bez uklјučivanja u međunarodne tokove zastareva i nestaje. Zato Institut danas posebnu pažnju posvećuje razvoju nauke kroz nacionalne i međunarodne projekte, ali i kroz sve druge oblike saradnje sa institucijama, fizičkim i pravnim licima u zemlјi i inostranstvu.

Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je Institut za voćarstvo u Čačku Sretenjskim ordenom trećeg stepena.

„Za državu je od izuzetne važnosti segment licencne zaštite sorti voća. Ne samo zato što je naša razmena na međunarodnom tržištu nauke tako postala vidlјivija, već je i prepoznatlјivost srpskih sorti postala nezaobilazni brend naše zemlјe u svetu”, rekao je Nikolić.

Predsednik je između ostalog dodao da bi ponos svih građana Srbije trebalo da budu, sorte šlјiva 'Čačanska rodna', 'Čačanska lepotica', 'Čačanska najbolјa', 'Valјevka' i 'Pozna plava'. „Samo u Nemačkoj, koja slovi za najuređeniju, vodeću članicu Evropske Unije, sorte šlјive 'Čačanska rodna' i 'Čačanska lepotica' zastuplјene su sa čak 60 odsto u svekolikoj ponudi šlјive na teritoriji te zemlјe, dok sortu 'Čačanska najbolјa' nemački naučnici koriste kao roditelјsku za stvaranje novih sorti“, naveo je Nikolić.

„Ponosno ističemo rezultate Instituta koji uspešno razvija i komercijalni deo. Sprovodi važan sistem sertifikacije u proizvodnji sadnog materijala, stvara izvorni, predosnovni i osnovni sadni materijal prema šemama sertifikacije, što je komercijalni proizvod Instituta“, zaklјučio je Nikolić.

Na svečanoj akademiji dodeljene su plakete i povelje brojnim institucijama i pojedincima koji su doprineli naučno-istraživačkom razvoju Instituta.

Svečanu akademiju su svojim nastupima upotpunili i braća Teofilović, KUD „Abrašević“ i Stefan Filipović, učenik muzičke škole „dr Vojislav Vučković“ .

Detaljnije o svečanosti možete pogledati u prilozima b92, TV Galaksija 32 , TV Telemark, Čačanski glas i on-line portalima Glas Zapadne Srbije, Ozonpress i Morava info.

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA PROSLAVE JUBILEJA

GalerijaU 2016. godini Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji čine dodatne napore kako bi podržali francusko-srpske projekte saradnje u kontekstu borbe protiv klimatskih promena i njenih posledica na zdravlje i dobrobit stanovništva: povećanje temperature i atmosferskog zagađenja, promene biološke raznovrsnosti, vegetacije i poljoprivredne proizvodnje, pojava novih bolesti...
Kako razumeti uticaj klimatskih promena na zdravstveno stanje stanovništva uzimajući u obzir inerakcije između klime, energije, biodiverziteta i zdravlja? Kako u budućnosti prilagoditi zdravstvenu politiku?

Lekari, istraživači i državne institucije zajedno pokušavaju da nađu rešenja i usvoje strategiju za budućnost. U tom kontekstu Ambasada Francuske i Francuski institut odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. avgusta 2016. do 31. decembra 2016.

Trajanje boravka u Francuskoj je od 2 do 4 nedelje.
Boravak se ne može preneti u 2017. godinu.

Stipendija pokriva troškove života, smeštaja i osiguranja.

Za sve detalje posetite sajt Francuskog instituta u Srbiji.

GalerijaPobednik pete Smotre najboljih srpskih šljivovica koja je održana 20. maja 2016. godine u Institutu za voćarstvo u Čačku je šljivovica preduzeća „Primag” iz Zemuna.

Za titulu najbolje srpske šljivovice za 2015. godinu takmičila se 41 šljivova prepečenica. Prepečenica iz „Primaga” dobila je 19,41 bod, što je najviše od preko 200 uzoraka koliko je ukupno ocenjivano tokom pet godina održavanja Smotre.
Drugu i treću nagradu osvojile su šljivovice Stanimira Minića iz Donje Trepče kod Čačka, ocenjene sa 19,35 i 19,23 bodova. Četvrta je Jelena Vićentijević iz Brđana sa 19,09 bodova, peti Milorad Sekulić iz Gunjaca kod Osečine sa 18,96. Slede Goran Mijailović iz Čumića kod Topole sa 18,88 i preduzeće „Tok” sa Goča sa istom ocenom, Dragi Ivanović iz Blaca sa 18,71, Ljubiša Vidulović iz Boljevca sa 18,65 i Jovan Pešović iz Baljevca sa 18,59 bodova.

Detaljnije o izveštaju sa 5. Smotre možete pročitati u tekstu „Kada će šljivovica biti kao konjak" u on-line izdanju lista Politika.

GalerijaTrinaesti put za redom jedna majska subota držaće budnom celu Srbiju!

Ovogodišnja Noć muzeja održava se 21. maja u skladu sa datumom koju je odredila Evropska Noć muzeja sa sedištem u Parizu. Omiljeni gradski prostori oživeće tokom ove noći, upoznajući posetioce sa draguljima kulturne baštine, ali i sa zaboravljenim ljudima i neispričanim pričama koje će kroz Noć muzeja prerasti u najlepše uspomene.

Posetioce očekuje oko 250 različitih dešavanja širom Srbije, kroz koje će moći da se uvere da je 13 sasvim bezopasan broj, a 13. Noć muzeja najbolja do sada.

Zajednica instituta Srbije po prvi put nastupa u okviru ove manifestacije sa izložbom i predavanjima pod nazivom BAŠTA NAUČNE MAŠTE u zoni Knez Mihajlova u Beogradu.

GMO sorte, hibridi i proizvodnja iz kulture tkiva. Proizvodnja uz intervenciju čoveka koja nije na nivou gena, i organska proizvodnja. Svi imamo pitanja i nedoumice u vezi sa ovim temama, i upravo zbog toga pružamo vam priliku da razgovarate sa stručnjacima i razrešite sve dileme.

Otkrijte šta se krije iza vrata naučne laboratorije i saslušajte predavanja najkompetentnijih naučnika instituta.

Poseti web stranu 13. Noći muzeja

Noć muzeja se u Čačku održava na 5 lokacija.

GalerijaPeta Smotra najboljih srpskih šljivovica biće održana 20. maja 2016. godine u Institutu za voćarstvo. Za titulu najbolje srpske šljivovice za 2015. godinu takmičiće se 41 šljivova prepečenica.

Ova manifestacija se pod pokroviteljstvom grada Čačka održava u Institutu za voćarstvo, Čačak od 2012. godine. Na Smotri se vrši ocenjivanje najboljih šljivovica sa regionalnih takmičenja održanih tokom prethodne godine u Srbiji i Republici Srpskoj.

Ocenjivanje vrši ekspertska komisija sastavljena od vrhunskih poznavalaca nacionalnog alkoholnog pića. Predsednik je prof. dr Ninoslav Nikićević; a članovi prof. dr Vele Tešović, prof. Dr Svetomir Milojević, dr Branko Popović, Miloljub Gojković, Veroljub Urošević, Velimir Mitrović, Miloš Petrić i dr Ivan Urošević. Sekretar je Ljubiša Stanković, a tehnički sekretari dr Olga Mitrović i Mirjana Pajić.

GalerijaRok za dostavljanje izvoda radova za 15. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem je produžen do 22. aprila 2016. godine

Poseti web stranu Kongresa

GalerijaKomisija za prodaju dotrajale mehanizacije, putničkih i teretnih vozila Instituta za voćarstvo – Čačak, na osnovu odluke direktora objavljuje OGLAS o raspisivanju javne licitacije za prodaju polovne mehanizacije, putničkih i teretnih vozila.

Polovna mehanizacija, putnička i teretna vozila koja se prodaju putem javne licitacije:
1. Traktor IMT 560, neregistrovan, 1987. godište, početna cena 300.000 dinara
2. Auto Nissan Sentra E, registrovan, 2003. godište, početna cena 36.000 dinara
3. Auto Zastava Koral 1.1, registrovan, 1991. godište, početna cena 36.000 dinara
4. Auto Zastava Lada Samara 5/5, neregistrovan, 1991. godište, početna cena 12.000 dinara
5. Auto Zastava Jugo 101 Skala Polyregistrovan, 1991. godište, početna cena 36.000 dinara
6. Kamion Zastava 70.10neregistrovan, 1978. godište, početna cena 120.000 dinara

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja, do 16. 02. 2016. godine, pošalju prijavu sa traženom dokumentacijom i uplate depozit u visini od 10% od utvrđene početne cene za odgovarajuće vozilo na račun Instituta za voćarstvo koji se vodi kod Poštanske štedionice broj 200-2425460101022-69, sa pozivom na broj 86-1.


Sva vozila se mogu pogledati radnim danima u periodu 1−16. 02. 2016. godine, od 8−14 časova u poslovnom krugu Instituta za voćarstvo, u ulici Kralja Petra I br. 9, Čačak uz prethodni dogovor sa osobom za kontakt.

Prijave za učešće u postupku javne licitacije dostavljaju se od 1–16. 02. 2016. godine.


Prijava se podnosi u pisanoj formi neposredno Institutu radnim danima do 15:30 časova ili poštom na adresu: Institut za voćarstvo, Kralja Petra I 9, 32000 Čačak, sa naznakom „Komisija za prodaju vozila“.


Prijava fizičkih lica treba da sadrži
: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj telefona, naznačeni redni broj i marku vozila i broj računa za povraćaj depozita.
Prijava pravnih lica treba da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt, naznačeni redni broj i marku vozila i broj računa za povraćaj depozita.
Da bi lice učestvovalo u postupku nadmetanja, sa prijavom se obavezno podnosi i kopija uplatnice o uplati depozita.

Prijave poslate posle ovog roka smatraće se neblagovremenim.

Javna licitacija će se održati 17. 02. 2016. godine sa početkom u 12:00 časova, u sali za sastanke Instituta za voćarstvo, na adresi Kralja Petra I 9, 32000 Čačak.
Registracija učesnika je 17. 02. 2016. godine od 11 do 12 časova na mestu gde se održava licitacija.   


Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon 060/645 4565 (Branko Jovanović).


  OGLAS (PDF)

GalerijaVeliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće na trening radionici "Inovacije u proizvodnji i preradi šljive", koja će u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Instituta za voćarstvo iz Čačka biti održana 26. februara 2016. godine u Institutu za voćarstvo, ulica Kralja Petra I broj 9 sa početkom u 8.30h.

Tema TRAFOON projekta je "Umrežavanje u oblasti proizvodnje tradicionalne hrane u svrhu poboljšanja transfera znanja i pospešivanja inovacija".
Osnovni koncept projekta i aktivnosti koje se na njemu sprovode biće prezentovane od strane kolega sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nakon čega će uslediti predavanja eksperata iz oblasti proizvodnje i prerade šljive, pakovanja hrane, bezbednosti hrane, preduzetništva, marketinga i zaštite intelektualne svojine.

Molimo Vas da potvrdite Vaše učešće i popunjene prijave pošaljete najkasnije do 20. februara 2016. godine na sledeće e-mail adrese:   e-mail 1,   e-mail 2
Učešće na radionici je besplatno.
Radni jezik radionice je srpski.

  poziv (PDF)
  agenda (PDF)
  prijava (DOCX)

Galerija
Institut za voćarstvo, Čačak
Vam predstavlja svoju novu internet prezentaciju.
Upoznajte se sa istorijatom, delatnošću, istraživačima, publikacijama i sortama voćaka koje su stvorene u Institutu.

Na sajtu možete pronaći informacije o ponudi sadnog materijala Instituta za sezonu 2015/2016 koji od ove jeseni možete naručiti i on-line.

Galerija
U 2016. godini Institut za voćarstvo, Čačak organizuje XV Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem.

Uskoro detaljnije informacije...

Galerija
Institut za voćarstvo je 22. juna 2015. godine organizovao stručni skup pod nazivom Dani trešnje sa ciljem unapređenje razvoja ove vrste voćaka na području Čačka i čitave Srbije.

Na skupu su u prisustvu brojnih voćara održane prezentacije sa aktuelnim temama vezanim za savremeni koncept proizvodnje plodova ove vrste voćaka.

U sklopu manifestacije priređena je i izložba plodova većeg broja sorti i perspektivnih hibrida trešnje.

Detaljnije o izveštaju sa stručnog skupa možete pogledati u video prilogu TV Galaksija 32.

Galerija
Uz nju se smeje, plače, veseli, tuguje, jede i neretko započinje dan. Neizostavni gost svakog srpskog slavlja, pravljena u kazanima starih majstora, šljivovica je rakija sa kojom se u Srbiji nazdravlja. Jako alkoholno piće specifičnog mirisa i ukusa, služi se u specijalnim malim čašama – čokanjčićima, a iz zemlje koja je poznata po proizvodnji najbolje šljivovice, ne smete otići a da ne probate bar jednu prepečenicu.

Četvrta Smotra najboljih srpskih šljivovica održana je 8. juna 2015. godine. Za titulu najbolje srpske šljivovice za 2014. godinu takmičile su se 48 šljivove prepečenice.

Prvo mesto je osvojila šljivovica firme „Tok d.o.o.“ iz Beograda (ocena 19,23). Drugo i treće mesto osvojile su šljivovice Milana Plazinića iz Premeće (ocena 19,01) i Jelene Vićentijević iz Brđana (ocena 18,88).

Ova manifestacija se pod pokroviteljstvom grada Čačka održava u Institutu za voćarstvo, Čačak od 2012. godine. Na Smotri se vrši ocenjivanje najboljih šljivovica sa regionalnih takmičenja održanih tokom prethodne godine u Srbiji i Republici Srpskoj.
Ocenjivanje vrši ekspertska komisija sastavljena od vrhunskih poznavalaca nacionalnog alkoholnog pića. Predsednik je prof. dr Ninoslav Nikićević; a članovi prof. dr Vele Tešović, prof. Dr Svetomir Milojević, dr Branko Popović, Miloljub Gojković, Veroljub Urošević, Velimir Mitrović, Miloš Petrić i Ivan Urošević. Sekretar je Ljubiša Stanković, a tehnički sekretari dr Olga Mitrović i Mirjana Pajić.

Komisija ocenjuje uzorke prepečenica po modifikovanovom Buksbaumovom sistemu, poenima od 1 do 20: boja (od 0 do 1 bod), bistrina (0-1), tipičnost (0-2), miris (0-6) i ukus (0-10). Svi uzorci su šifrovani i ime pobednika zna se tek posle otvaranja koverata. Ocenjivanje uzorka obično traje dva do tri minuta, pri čemu članovi komisije nemaju pravo dogovora.

Detaljnije o izveštaju sa 4. Smotre možete pogledati u video prilogu TV Galaksija 32.

Galerija
Komisija za priznavanje sorti i podloga koštičavih vrsta voćaka je na svojoj sednici održanoj 29. decembra 2014. godine donela odluku o priznavanju tri nove sorte višnje koje su stvorene u Institutu za voćarstvo, Čačak.

Hibridi višnje III/23, III/31 i XII/57 su priznati za sorte NEVENA, ISKRA i SOFIJA (Rešenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS br. 320-04-00567/2011-11, 320-04-00568/2011-11 i 320-04-00566/2011-11 od 19. januara 2015. godine).

Detaljnije o osobinama novih sorti pročitajte u sekciji SORTE.


Galerija
Povodom 20 godina rada, Zadužbina Andrejević je Institutu za voćarstvo, Čačak dodelila povelju u znak zahvalnosti za saradnju u ostvarivanju svojih osnivačkih ciljeva i doprinos razvoju naučnog stvaralaštva. Povelju su dobili i istraživači dr Rade MIletić i dr Slađana Marić.

Institut za voćarstvo je jedan od zadužbinara Zadužbine Andrejević još od njenog osnivanja 1994. godine.

Galerija
Komisija za priznavanje sorti i podloga jabučastih vrsta voćaka je na svojim sednicama održanim u toku 2014. godine donela odluke o priznavanju dve nove sorte kruške koje su stvorene u Institutu za voćarstvo, Čačak.

Hibridi kruške I/9 i VI/30 su priznati za sorte ANĐELIJA i JULIJANA (Rešenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS br. 320-04-01834/2006-08 od 14. aprila i 320-04-01835/2006-08 od 22. avgusta 2014. godine).

Detaljnije o osobinama sorti pročitajte u sekciji SORTE.

Galerija
Sorte šljive BORANKA, KRINA, MILDORA, NADA, POZNA PLAVA, TIMOČANKA i ZLATKA su zaštićene i upisane u Registar zaštićenih biljnih sorti na osnovu Rešenja o dodeljivanju prava oplemenjivača biljne sorte od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Institutu za voćarstvo, Čačak je dodeljeno pravo oplemenjivača za sorte POZNA PLAVA i ZLATKA do 2042. godine; za sortu NADA do 2043. godine; i za sorte KRINA, BORANKA, MILDORA i TIMOČANKA do 2044. godine.

Galerija