Aleksandra Korićanac

Aleksandra Korićanac
Aleksandra Korićanac
Istraživač saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za tehnologiju prerade voća

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Znanje jezika: Engleski i nemački jezik

ORCID: 0000-0001-9853-9650

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Student doktorskih studija (prva godina), Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, 2019.

Master inženjer tehnologije, Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2019.

Diplomirani inženjer tehnologije, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, 2018.

Istraživačka interesovanja


Ispitivanje hemijskog sastava, primarnih i sekundarnih metabolita, bioaktivnih komponenata i antioksidativnog kapaciteta plodova i prerađevina od voća.


Fiziološki procesi u plodovima tokom sazrevanja i nakon berbe.


Tehnologija skladištenja voća.


Upravljanje kvalitetom voća nakon berbe, minimalna obrada i pakovanje voća.


Tehnologija sušenja voća - šljiva.


Tehnologije vrenja, tehnologija proizvodnje voćnih rakija.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda pobolјšanim i novim tehnologijama (2011‒) – učesnik
Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Izabrane reference
  1. Korićanac A., Miletić N., Popović B., Mitrović O., Lukić M., Pešaković M., Tomić J. (2020): The Effect of ULO and NA Storage on Changes in the Quality of Apple Fruit (Malus domestica Borkh.) during Shelf Life. Agronomy, 10, 25.
  2. Korićanac A., Paunović G., Mladenović J., Glišić I. (2019): Promene kvaliteta plodova jabuke (Malus domestica Borkh.) tokom čuvanja u uslovima normalne atmosfere. Zbornik radova XXIV Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 24, 2: 483–489.
  3. Mitrović O., Popović B., Miletić N., Leposavić A., Korićanac A. (2019): Effect of drying on the change of sugar content in plum fruits. Book of Proceedings of X International Scientific Agriculture Symposium ‘Agrosym 2019’, Jahorina (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina), 372–379.
  4. Rilak B., Glišić I., Lukić M., Pešaković M., Paunović M. S., Korićanac A. (2019): Effect of CaCl2 application on yield and quality of economically important apple cultivars (Malus domestica Borkh.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22, 1: 197–210.
  5. Radičević S., Cerović R., Marić S., Milošević N., Glišić I., Mitrović O., Korićanac A. (2018): Biological properties of sour cherry (Prunus cerasus L.) genotypes newly developed at Fruit Research Institute, Čačak. Journal of Pomology, 52, 202: 59–66.
  6. Životić A., Cvijanović J., Bosančić B., Cvetković M., Korićanac A. (2018): Effect of plant regulators on fruit quality of pear (Pyrus communis L.) cv cultivars ‘Williams’ and ‘Abate Fetel’. Journal of Pomology, 52, 202: 51–58.
  7. Tomić J., Karaklajić Stajić Ž., Pešaković M., Paunović S. M., Milinković M., Rilak B., Korićanac A. (2018): Fruit quality of strawberry cultivars (Fragaria ananassa Duch.) affected by mineral and microbiological fertilizers. Journal of Pomology, 52, 202: 67–77.