Boris Rilak

Boris Rilak
Boris Rilak
Istraživač saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0003-4550-642x

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Student doktorskih studija (prva godina), Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2019.

Master inženjer poljoprivrede, Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2016.

Diplomirani inženjer poljoprivrede, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, 2015.

Istraživačka interesovanja


Savremene tehnologije gajenja jabučastih i jezgrastih vrsta voćaka.


Fiziološki procesi u plodovima jabuke tokom sazrevanja i nakon berbe.


Tehnologija skladištenja jabuke.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2019) – učesnik.
Izabrane reference
  1. Rilak B., Glišić I., Lukić M., Pešaković M., Paunović S.M., Korićanac A. (2019): Effect of CaCl2 Application on Yield and Quality of Economically Important Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22, 1: 197–210.
  2. Rilak B., Glišić I., Lukić M., Pešaković M., Paunović S.M., Milinković M., Marjanović T. (2020): Impact of ʻStopitʼ Application on Productivity and Pomological Apple Properties (Malus × domestica Borkh.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 23, 2: 182-196.
  3. Tomić J., Karaklajić-Stajić Ž., Pešaković M., Paunović S.M., Milinković M., Rilak B., Korićanac A. (2019): Fruit quality of strawberry cultivars (Fragaria ananassa Duch.) affected by mineral and microbiological fertilizers.Voćarstvo, 52, 202, 67–76.
  4. Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Paunović S.M., Rilak B., Milinković M. (2019): Influence of an intensive growing technology on antioxidant capacity and phenolic composition of blackberry Čačanska Bestrna. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 22, 3: 132–148.
  5. Pešaković M.,Tomić J., Karaklajić-Stajić Ž.,Glišić I., Paunović S.M., Rilak B., Lukić M. (2019): The influence of biofertilization on the productivity and fruit quality of ‘Čačanska Lepotica’ and ‘Stanley’ plum cultivars. Book of Abstracts of 4th Balkan Symposium on Fruit Growing, Istanbul (Turkey), 33.
  6. Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Lukić M., Paunović S.M., Rilak B. (2019): Effects of Biovermix fertilizer on the phytochemical screening of blackberry Čačanska Bestrna. Book of Abstracts of VIII International Symposium on Agricultural Sciences „AgroRes 2019“, Trebinje (Bosnia and Herzegovina), 90.
  7. Paunović S.M., Nikolić M., Мilinković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Pešaković M., Rilak B. (2019): Uticaj temperature i vlažnosti zemljišta pri različitim načinima malčiranja na biološke osobine crne ribizle. Zbornik radova VII savetovanja “Inovacije u voćarstvu” sa međunarodnim učešćem, Beograd (Republika Srbija), 169–179.
  8. Rilak B., Glišić I., Milošević T., Paunović G. (2018): Uticaj sorte i načina proređivanja plodova na prinos i krupnoću jabuke. XXIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Čačak, 178-185. ISBN 978-86-87611-55-9.
  9. Rilak B., Duskić Z., Paunović G., Glišić I. (2012): Karakteristike ploda dzanarike iz autohtone populacije. Smotra naučnih radova sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Banja Luka, 66-69. ISBN 978-99938-93-23-3.