Branko Popović

Branko Popovic
Branko Popović
Viši naučni saradnik

Funkcija: Rukovodilac Odelјenja za tehnologiju prerade voća

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-6601-4101

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka – oblast prehrambeno-tehnoloških nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2014.

Magistar biotehničkih nauka – oblast prehrambeno-tehnoloških nauka-tehnologije vrenja. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2007.

Diplomirani inženjer polјoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1992.

Istraživačka interesovanja

Tehnologije vrenja, tehnologija voćnih rakija, šljiva i šljivovica.

Tehnologija sušenja voća - šljiva.

Ispitivanje hemijskog sastava, bioaktivnih komponenata i antioksidativnog kapaciteta plodova i prerađevina od voća.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda poboljšanim i novim tehnologijama (2011‒2015) – učesnik.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008-2010) –učesnik.
  3. BТN‒341004B – Gеоgrаfski zаštićеnе vоćnе rаkiје i spеciјаlnе vоćnе rаkiје“ (2005–2008) – učesnik.
Međunarodni projekti
  1. The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries – EUBerry (FP7 projekat gde je Institut za voćarstvo podugovarač sa učesnikom na projektu iz Polјske, 2013–2014) – učesnik.

Specijalizacije

University of Hohenheim, Hohenheim, Germany (2003).

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Naučno voćarsko društvo Srbije.

Ostale aktivnosti

Član brojnih domaćih i međunarodnih komisija za senzorno ocenjivanje jakih alkoholnih pića.