15. KONGRES VOĆARA I VINOGRADARA SRBIJE sa međunarodnim učešćemPoštovane kolege,

Institut za voćarstvo, Čačak i Naučno voćarsko društvo Srbije organizuju 15. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Hotelu "Kragujevac" u Kragujevcu od 21. do 23. septembra 2016. godine.

Rad Kongresa će biti organizovan u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija po sledećim tematskim oblastima:

 • Genetika i oplemenjivanje voćaka i vinove loze
 • Sorte i podloge voćaka i vinove loze
 • Fiziologija i ekologija voćaka i vinove loze
 • Tehnologija proizvodnje sadnog materijala i gajenja voćaka i vinove loze (konvencionalni, integralni i organski koncept)
 • Zaštita voćaka i vinove loze
 • Berba, čuvanje i tehnologija prerade voća i grožđa
 • Ekonomika proizvodnje i prerade voća i grožđa

 • Velika nam je čast da Vas u ime Programskog i Organizacionog odbora pozovemo da uzmete učešće u radu Kongresa i doprinesete razvoju voćarstva i vinogradarstva Srbije.

  S poštovanjem,

  Predsednik Programskog odbora
  dr Milan Lukić
  Predsednik Organizacionog odbora
  dr Marijana Pešaković

  Prvo obaveštenje

  Drugo obaveštenje

  Program Kongresa

  Zbornik apstrakata

  GALERIJA FOTOGRAFIJA SA KONGRESA

  Rad Kongresa

  Rok za dostavlјanje izvoda je 22. april 2016. godine. Izvod treba da sadrži: naziv rada, puno prezime i ime svih autora, naziv i adresu institucije, e-mail adresu prvog autora, tekst izvoda i klјučne reči. Font - Times New Roman, ćirilica, veličina 12, prored - single. Obim celokupnih izvoda (na srpskom i engleskom jeziku) sa naslovom i imenima autora ne treba da pređe 3.000 karaktera sa proredima. Na kraju izvoda treba naznačiti tematsku oblast kojoj rad pripada i način prezentacije (usmeno saopštenje ili poster).
  Izvode radova dostaviti na sledeću e-mail adresu: Pošaljite e-mail
  Radni jezik je srpski, a za radove na engleskom jeziku biće obezbeđen prevod. Celi radovi mogu se štampati u časopisu Voćarstvo.

  Preliminarni program Kongresa

 • Utorak, 20. 09. 2016. godine
 • Poslepodnevni dolazak učesnika, registracija
 • Sreda, 21. 09. 2016. godine
 • Registarcija učesnika, uvodni referati, usmena saopštenja, poster sekcije
 • Četvrtak, 22. 09. 2016. godine
 • Uvodni referati, usmena saopštenja, poster sekcije, svečana večera
 • Petak, 23. 09. 2016. godine
 • Stručna ekskurzija

  Kotizacija

  Puna kotizacija iznosi 8.000,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, koktel dobrodošlice, kafe pauze, dva ručka tokom trajanja Kongresa, svečanu večeru i stručnu ekskurziju sa ručkom. Dnevna kotizacija iznosi 2.500,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, kafe pauze i ručak.

  Smeštaj

  Hotel „Kragujevac “ u Kragujevcu.
  Cena na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 2.500,00 dinara, odnosno 3.230,00 dinara u jednokrevetnoj sobi. Visina doplate za ručak i večeru je 300,00 dinara po obroku.
  Tel: 034 335 811
  Pošaljite e-mail
  Hotel Kragujevac Poseti sajt

  Programski odbor

  Institut za voćarstvo, Čačak
 • dr Milan Lukić, predsednik
 • dr Đurđina Ružić
 • dr Rade Miletić
 • dr Svetlana A. Paunović
 • dr Marijana Pešaković
 • dr Slađana Marić
 • dr Tatjana Vujović
 • Polјoprivredni fakultet, Beograd
 • dr Milovan Veličković
 • dr Mihailo Nikolić
 • dr Dragan Nikolić
 • dr Dragan Milatović
 • dr Jasminka Milivojević
 • dr Dragan Radivojević
 • dr Slavica Todić
 • dr Nebojša Marković
 • dr Aleksa Obradović
 • dr Novica Miletić
 • dr Branislav Zlatković
 • Inovacioni centar Tehnološko-Metalurškog fakulteta, Beograd
 • dr Radosav Cerović
 • Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
 • dr Vladislav Ognjanov
 • dr Zoran Keserović
 • dr Nada Korać
 • dr Nenad Magazin
 • Agronomski fakultet, Čačak
 • dr Tomo Milošević
 • Fakultet za biofarming, Bačka Topola
 • dr Slobodan Milenković
 • Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
 • dr Darinka Koron
 • dr Matej Stopar
 • Agronomski fakultet, Zagreb
 • dr Zlatko Čmelik
 • Polјoprivredni fakultet, Banja Luka
 • dr Milјan Cvetković
 • Polјoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo
 • dr Mirko Kulina
 • Fakultet za zemjodelski nauki i hrana, Skoplјe
 • dr Marjan Kiprijanovski
 • Organizacioni odbor

  Institut za voćarstvo, Čačak
 • dr Marijana Pešaković, predsednik
 • dr Ivana Glišić, sekretar
 • dr Milan Lukić
 • dr Sanja Radičević
 • dr Olga Mitrović
 • dr Darko Jevremović
 • dr Nebojša Milošević
 • dr Aleksandar Leposavić
 • dr Mira Milinković
 • dr Branko Popović
 • dr Svetlana M. Paunović
 • dr Žaklina Karaklajić Stajić
 • mr Milena Đorđević
 • mr Miodrag Kandić
 • Jelena Tomić, dipl. inž.
 • Polјoprivredni fakultet, Beograd
 • dr Zorica Ranković Vasić
 • dr Dejan Đurović
 • dr Zoran Pržić
 • Polјoprivredni fakultet, Novi Sad
 • dr Dragoslav Ivanišević
 • Agronomski fakultet, Čačak
 • dr Ivan Glišić
 • Plantaže 13. jul, Podgorica
 • dr Vesna Maraš

 • Za sve dodatne informacije:
  dr Milan Lukić, Predsednik Programskog odbora
  Tel: 060 64 54 566; Pošaljite e-mail
  dr Marijana Pešaković, Predsednik Organizacionog odbora
  Tel: 060 64 54 564; Pošaljite e-mail