KRUŠKA (Pyrus communis L.)

Rad na oplemenjivanju kruške započet je 1950. godine, ukrštanjem tada najkvalitetnijih sorti. Glavni ciljevi oplemenjivanja kruške su stvaranje sorti različitog vremena zrenja (vrlo ranih i zimskih sorti), koje se odlikuju dobrom rodnošću, zadovoljavajućim kvalitetom, oblikom i krupnoćom ploda. Važan cilj oplemenjivanja kruške je otpornost prema prouzrokovačima bolesti, a to se naročito odnosi na Venturia pirina Aderh., prouzrokovača čađave krastavosti i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., prouzrokovača bakteriozne plamenjače. Sorte kruške sa crvenom bojom pokožice ploda predstavljaju poseban pravac u oplemenjivanju kruške.

Priznate sorte kruške i selekcija:

  1. Šampionka
  2. Junsko zlato
  3. Trevlek
  4. Julijana
  5. Anđelija
  6. Žilavka /selekcija/