Milena Đorđević

Milena Đorđević
Dr Milena Đorđević
Viši naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenu za pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-4457-9080

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2016.

Magistar biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2008.

Diplomirani biolog. Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, 2001.

Istraživačka interesovanja

Reproduktivna biologija voćaka (fluorescentno-mikroskopska metoda).

Citoembriološka i histohemijska ispitivanja plodnika.

Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
 2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
 3. TR-6866B ‒ Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005–2007) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocols – Bilateralni projekat sa Republikom Slovačkom (2008–2009) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Društvo za fiziologiju bilјaka Srbije.

Međunarodna asocijacija evropskih društava za bilјnu biologiju (FESPB).

Ostale aktivnosti

Član Sekretarijata Organizacionog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011).

Izabrane reference
 1. Đorđević M., Cerović R., Radičević S., Nikolić D. (2014): Incompatible pollen tubes in the plum style and their impact on fertilization success. Genetika, 46, 2, 411−418.
 2. Đorđević M., Cerović R., Radičević S., Milošević N., Glišić I. (2014): Initial and final fruit set in plum (Prunus domestica L.) as affected by different types of pollination. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6, 1465–1477.
 3. Cerović R., Radičević S., Ružić Đ., Đorđević M., Vujović T. (2014): Funkcionalnost embrionovih kesica sorte trešnje Asenova rana u odnosu na njihovu vitalnost i uspešnost oplođenja. Voćarstvo, 48, 187/188, 97–104.
 4. Ludwig S., Robertson A., Rich T.C.G., Djordjević M., Cerović R., Houston L., Harris S.A., Hiscock S.J. (2013): Breeding systems, hybridization and continuing evolution in Avon Gorge Sorbus. Annals of Botany, 111, 4, 563–575.
 5. Glišić I., Cerović R., Milošević N., Đorđević M., Radičević S. (2012): Initial and final fruit set in some plum (Prunus domestica L.) hybrids under different pollination types. Genetika, 44, 3, 583–593.
 6. Đorđević M., Cerović R., Radičević S. (2012): Ispitivanje stepena oplođenja pri samo- i slobodnom oprašivanju sorte šljive Pozna plava. Voćarstvo, 46, 179/180, 107–112.
 7. Đorđević M., Radičević S., Cerović R., Milošević N., Mitrović M. (2012): Initial and final fruit set in plum cultivar ‘Pozna plava’ as affected by different types of pollination. Acta Horticulturae, 968, 121–124.
 8. Đorđević M., Cerović R., Nikolić D., Radičević S., Lukić M. (2012): Pollen tubes growth in the plum pistils in relations to initial fruit set. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15, 3, 726–733.
 9. Đorđević M., Cerović R., Radičević S. (2012): Ispitivanje stepena oplođenja pri samo- i slobodnom oprašivanju sorte šlјive ‘Pozna plava’. Voćarstvo, 46, 179–180, 107–112.
 10. Đorđević M., Cerović R., Nikolić D., Radičević S. (2010): Unusual behaviour of growing pollen tubes in the ovary of plum culture (Prunus domestica L.). Archives of Biological Sciences, 62, 1, 137–142.