Milena Đorđević

Milena Đorđević
Dr Milena Đorđević
Viši naučni saradnik

Funkcija: Istraživač u Odeljenu za pomologiju i oplemenjivanje voćaka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Engleski jezik

ORCID: 0000-0002-4457-9080

eNAUKA: Profil

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje

Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2016.

Magistar biotehničkih nauka. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 2008.

Diplomirani biolog. Univerzitet u Kragujevcu - Prirodno-matematički fakultet, 2001.

Istraživačka interesovanja

Reproduktivna biologija voćaka (fluorescentno-mikroskopska metoda).

Citoembriološka i histohemijska ispitivanja plodnika.

Genetika i oplemenjivanje voćaka.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  1. TR–31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2011‒2015) – učesnik.
  2. TR–20013A – Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćaka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voća (2008‒2010) – učesnik.
  3. TR-6866B ‒ Unapređenje tehnologije gajenja voćaka primenom novih biotehnologija (2005–2007) – učesnik.
Međunarodni projekti
  1. In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocols – Bilateralni projekat sa Republikom Slovačkom (2008–2009) – učesnik.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Društvo za fiziologiju bilјaka Srbije.

Međunarodna asocijacija evropskih društava za bilјnu biologiju (FESPB).

Ostale aktivnosti

Član Sekretarijata Organizacionog odbora II simpozijuma o šlјivi Srbije sa međunarodnim učešćem (2011).