Nacionalni projekti

Projekti u poslednjih 5 godina


Stvаrаnjе i оčuvаnjе gеnеtičkоg pоtеnciјаlа kоntinеntаlnih vrstа vоćаkа (ТR-31064)
 • Trajanje: 2011-2017.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 12
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

Uticај sоrtе i uslоvа gајеnjа nа sаdržај biоаktivnih kоmpоnеnti јаgоdаstоg i kоštičаvоg vоćа i dоbiјаnjе biоlоški vrеdnih prоizvоdа pоbоlјšаnim i nоvim tеhnоlоgiјаmа (ТR-31093)

 • Trajanje: 2011-2017.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 11
 • Rukovodilac: dr Branislav Simonović

Biodiverzitet kao potencijal u ekoremedijacionim tehnologijama oštećenih ekosistema (TR-31080)

 • Trajanje: 2011-2017.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 1
 • Rukovodilac: dr Vera Raičević

Uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Šumadijskog i Raškog okruga primenom agromeliorativnih mera u cilju razvoja voćarske proizvodnje
 • Trajanje: 2016.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta:
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

Utvrđivanje potreba i preporuka sprovođenja meliorativnih mera uređenja zemljišta na području opštine Čajetina
 • Trajanje: 2016.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta:
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

Agromelioracije zemljišta kao mera za uređenja zemljišta na području opštine Bajina Bašta, za gajenje različitih vrsta voćaka
 • Trajanje: 2016.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta:
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije
 • Trajanje: 2015.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 13
 • Rukovodilac: dr Milan Lukić

Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemljišta Zapadne Srbije (Moravičko-Kolubarski okrug) sa preporukom njihovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka
 • Trajanje: 2015.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 3+5+2
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

Razvoj novog tehnološkog postupka za proizvodnju rakije od maline

 • Trajanje: 2015.
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 2+1
 • Rukovodilac: dr Radosav Cerović

Ispitivanje uticaja novootkrivenog virusa maline na prinos i kvalitet ovog voća na području Opštine Ivanjica za 2014/15. godinu

 • Trajanje: 2014-2015.
 • Izvor finansiranja: Institut za voćarstvo Čačak i Opština Ivanjica
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 3
 • Rukovodilac: dr Aleksandar Leposavić

Ispitivanje uticaja novootkrivenog virusa maline na prinos i kvalitet ovog voća na području Opštine Arilje za 2014/15. godinu

 • Trajanje: 2014-2015.
 • Izvor finansiranja: Institut za voćarstvo Čačak i Opština Arilje
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 3
 • Rukovodilac: dr Darko Jevremović