Nacionalni projekti

FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE


 • Inovacioni projekat ‒ novi biotehnološki postupci za proizvodnju biopreparata na bazi vermikomposta
 • 2017-2018.
 • Rukovodilac: dr Radosav Cerović

 • Stvаrаnjе i оčuvаnjе gеnеtičkоg pоtеnciјаlа kоntinеntаlnih vrstа vоćаkа (ТR-31064)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Slađana Marić

 • Uticај sоrtе i uslоvа gајеnjа nа sаdržај biоаktivnih kоmpоnеnti јаgоdаstоg i kоštičаvоg vоćа i dоbiјаnjе biоlоški vrеdnih prоizvоdа pоbоlјšаnim i nоvim tеhnоlоgiјаmа (ТR-31093)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Branislav Simonović

 • Biodiverzitet kao potencijal u ekoremedijacionim tehnologijama oštećenih ekosistema (TR-31080)
 • 2011-2019.
 • Rukovodilac: dr Vera Raičević

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE


 • Inventarizacija, kolekcionisanje, evaluacija i očuvanje autohtonih genotipova jabučastih i koštičavih vrsta voćaka u Republici Srbiji u cilju održivog korišćenja genetičkih resursa
 • 2020-2021.
 • Rukovodilac: dr Ivana Glišić
 • Klonska selekcija i sertifikacija klonova krupnoplode višnјe (Prunus cerasus L.) izdvojenih na području zapadne Srbije iz mešane populacije autohtonih i odomaćenih sorti
 • 2019-2020.
 • Rukovodilac: dr Sanja Radičević
 • Sertifikacija i klonska selekcija sorti šljive Stanley, Crvena ranka i Dragačevka
 • 2018-2019.
 • Rukovodilac: dr Neboša Milošević
 • Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka kao i mogućnost dodavanja vrednosti proizvodu kroz preradu
 • 2018-2019.
 • Rukovodilac: dr Svetlana M. Paunović
 • Rejonizacija voćarske proizvodnje u centralnoj i delu zapadne Srbije
 • 2017-2020.
 • Rukovodilac: dr Milan Lukić
 • Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka primenom dobre poljoprivredne prakse
 • 2017-2018.
 • Rukovodilac: dr Jelena Tomić
 • Ocena pogodnosti i ograničenja za razvoj voćarske proizvodnje na području rasinskog-topličkog-nišavskog okruga u cilju održivog korišćenja zemljišta i unapređenja voćarske proizvodnje
 • 2017.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković
 • Unapređenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta zlatiborsko-mačvanskog okruga, utvrđivanjem potreba i vrste primene agromeliorativnih mera uređenja zemljišta (poboljšanjem fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta)
 • 2017.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković
 • Uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Šumadijskog i Raškog okruga primenom agromeliorativnih mera u cilju razvoja voćarske proizvodnje
 • 2016.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković
 • Utvrđivanje potreba i preporuka sprovođenja meliorativnih mera uređenja zemljišta na području opštine Čajetina
 • 2016.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković
 • Agromelioracije zemljišta kao mera za uređenja zemljišta na području opštine Bajina Bašta, za gajenje različitih vrsta voćaka
 • 2016.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković
 • Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije
 • 2015.
 • Rukovodilac: dr Milan Lukić
 • Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemljišta Zapadne Srbije (Moravičko-Kolubarski okrug) sa preporukom njihovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka
 • 2015.
 • Rukovodilac: dr Mira Milinković

 • Razvoj novog tehnološkog postupka za proizvodnju rakije od maline
 • 2015.
 • Rukovodilac: dr Radosav Cerović

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE


 • Zdrava zemlja za zdrav život
 • 2018.
 • Rukovodilac: dr Marijana Pešaković