Međunarodni projekti


Biofertilizacija u integralnoj i organskoj proizvodnji jagode

 • Trajanje: 2016-2017.
 • Tip saradnje: Naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Slovenijom
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Ministarstvo za obrazovanje nauku i sport i Javna agencija za istraživačku delatnost Republike Slovenije
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 3
 • Rukovodilac: dr Marijana Pešaković

Primena „droplet“ vitrifikacije i „V-cryo-plate“ metode u krioprezervaciji genetičkih resursa roda Prunus

 • Trajanje: 2015-2016.
 • Tip saradnje: Bilateralna saradnja sa Republikom Slovačkom
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 4
 • Rukovodilac: dr Tatjana Vujović

Klonsko in vitro razmnožavanje odabranih sorti Rubus i Prunus spp.

 • Trajanje: 2014-2015.
 • Tip saradnje: Naučno-tehnička saradnja sa Republikom Francuskom u okviru programa „Pavle Savić“
 • Izvor finansiranja: Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo za visoko obrazovanje Republike Francuske
 • Broj istraživača angažovanih na projektu iz Instituta: 2
 • Rukovodilac: dr Tatjana Vujović