Rade Miletić


Rade Miletić
Dr Rade Miletić
Naučni savetnik

Datum rođenja: 06. 08. 1951.

Funkcija: Rukovodilac Odeljenja za tehnologiju gajenja voćaka

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Znanje jezika: Ruski jezik

Email:   E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor poljoprivrednih nauka. Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, 1994.

Magistar pomologije. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1985.

Diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 1977.

Istraživačka interesovanja


Ispitivanja mera tehnologije gajenja voćaka.

Pomologija (jezgrasto voće).

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR-31093 – Uticaj sorte i uslova gajenja na sadržaj bioaktivnih komponenti jagodastog i koštičavog voća i dobijanje biološki vrednih proizvoda poboljšanim i novim tehnologijma (2011-2015) - učesnik
 2. TR-31064 – Stvaranje i očuvanje genetičkog potencijala kontinentalnih vrsta voćaka (2013-2015) učesnik.
 3. TR-20013A - Stvaranje i proučavanje novih genotipova voćka i uvođenje savremenih biotehnologija gajenja i prerade voćaka (2008-2010) - učesnik
 4. TR-6882 - Stvaranje, odabiranje i proučavanje genotipova voćaka boljih biološko-privrednih osobina (2005-2007) - učesnik
 5. BTN341006B-Proizvod sveža malina (2005-2008) - učesnik
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Stvaranje uslova za uspostavljanje bezbedne zone slobodne od virusa šarke za proizvodnju sadnog materijala koštičavih voćaka na teritoriji opštine Lazarevac (2007-2008) - učesnik.
 2. Stvaranje uslova za uspostavljanje bezbedne zone slobodne od virusa šarke i bakteriozne plamenjače jabuke i kruške za proizvodnju sadnog materijala u delu atara sela Konjuh, Selište i Bela voda (2007-2008) - učesnik.
 3. Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemljišta Zapadne srbije (Moravičko-Kolubarski okrug) sa preporukama njihovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka - učesnik (2015) - učesnik.
 4. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik.
Međunarodni projekti
 1. Program naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Projekat Uporedna ispitivanja pomološko-tehnoloških osobina sorti i vegetativnih podlog koštičavih vrsta voćaka (2008-2011)-rukovodilac projekta iz Srbije

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije.

Član izdavačkog saveta časopisa Voćarstvo.

Ostale aktivnosti


Član Naučnog veća Instituta za voćarstvo, Čačak.

Član komisije za priznavanje sorti i podloga jezgrastih vrsta voćaka.

Član Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda Opštine Čačak.

Izabrane reference
 1. Miletić R., Mitić N., Nikolić R. (2006): Pomological characteristics of the superior selections of Corylus avellana and C. colurna. Proceedings of International Scientific Conference Sustainable Use of Forest Ecosystems, Donji Milanovac, (Serbia), 21-25.
 2. Miletić R., Žikić M., Mitić N., Nikolić R. (2006): Uticaj zastiranja na vodni režim i reproduktivni potencijal Oblačinske višnje u periodu uzgoja Voćarstvo, 40, 156: 349-358.
 3. Miletić R., Žikić M., Mitić N., Nikolić R. (2006): Sezonske promene sadržaja ukupne vode u lišću jezgrastih voćaka.Voćarstvo, 40, 156: 359-366.
 4. Miletić R., Nikolić R., Mitić N., Rakićević M., Blagojević M. (2007): Uticaj padavina i navodnjavanja na pomološko-tehnološke osobine plodova i prinos sorti šljive. Voćarstvo, 41, 159: 113-119.
 5. Miletić R., Nikolić R., Mitić N., Rakićević M., Blagojević M. (2007): Uticaj održavanja zemljišta na pomološko-tehnološke osobine ploda i prinos nekih sorti šljive. Voćarstvo, 41, 159: 129-133.
 6. Miletić R., Mitić N., Nikolić R. (2008): Total Water Content in Leaves of Sour and Sweet Cheryy Cultivars un Eastern Serbia. Procedings of Fiith International Cherry Symposium, Bursa (Turkey), Acta Horticultureae, 2, 795: 661-664.
 7. Miletić R., Rakićević M., Pešaković M. (2009): Pomological and Technological Properties of Fruits of 'Oblacinska' Sour Cherry during Harvesting Period. Proccedings of the First Balkan Symposium on Fruit Growing, Plovdiv (Bulgaria), Acta Horticulturae, 825: 521–525.
 8. Mitrović M., Ružić Đ., Miletić R. (2009): Few-year results of some italian hazelnut cultivars grown in the region of Čačak. Proceedings of the Seventh International Congrass on hazelnut, Viterbo, Italy, Acta Horticulturae, 845: 287-291.
 9. Miletić R., Mitić N., Nikolić R. (2010): Fruit characteristics in walnut tree population in relation to growing season onset. Genetika, 42, 3: 493-500.
 10. Miletić R., Rakićević M., Mitrović M., Pešaković M. (2010): The influence of soil management systems on yield and fruit size in apple orchard. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 2: 508–521.
 11. Miletić R., Paunović M. S. (2012): Research into service tree (Sorbus domestica L.) population in eastern Serbia. Genetika, 44, 3: 483-490.
 12. Paunović M.S., Miletić R., Janković D., Janković S., Mitrović M. (2013): Effect of Humisol on survival and growth of nursery grafted walnut (Juglans regia L.) Plants. Horticultural Science, 40, 3: 111–118.
 13. Paunović, Miletić R. (2013): Orah. Institut za voćarstvo, Čačak, 1 – 162.
 14. Miletić R., Paunović S. M., Luković J. (2013): Chemmical thinning of flowers of table plum cultivars. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 109–123.
 15. Miletić R., Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Paunović S.M. (2014): Influence of fertigation on generative potential and pomological properties of different apple cultivars. Journal of Central European Agriculture, 15, 2: 41–53.
 16. Miletić R., Paunović S.M., Tomić J., Milinković M. (2014): Parametri prinosa standardnih sorti šljiva u zavisnosti od gustine sadnje na području centralne Srbije. Voćarstvo, 48, 187-188: 89-96.
 17. Miletić R., Paunović M.S., Karaklajić-Stajić Ž., Milinković M. (2014): Impact of planting density on share of fruting twigs in Čačak plum cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17, 6: 1606-1620.
 18. Mratinić E., Fotirić-Akšić M., Rakonjac V., Miletić R., Žikić M. (2015): Morphological diversity of cornelian cherry (Cornus mas L.) populations in the Stara Planina Mountain, Serbia. Plant Systematics and Evolution, 301, 1: 365-374.