Nazad

Divna


Sorta Divna je nastala hibridizacijom sorti Stenlej (Stanley) i Čačanska Rana. Autori su dr Dobrivoje Ogašanović, dr Ivana Glišić i dr Darko Jevremović. Za novu sortu je priznata 2018. godine.

Stablo Divne je bujno sa gustom krošnjom. Cvetanje je pozno, istovremeno sa sortom Stanley. Rano stupa u fazu pune rodnosti i odlikuje se redovnom i visokom rodnošću. Sorta je tolerantna prema virusu šarke šljive (Plum pox virus). U uslovima prirodnog zaražavanja ispoljava veoma blage simptome karakteristične za prouzrokovače ekonomski najznačajnijih gljivičnih bolesti šljive.

Prosečna masa ploda je 24 g, pokožica je ljubičasto-plave boje sa obilnim pepeljkom. Mezokarp je žuto-zelene boje, čvrst, aromatičan i ukusan sa prosečno 19,70% rastvorljivih suvih materija. Plodovi se mogu koristiti za potrošnju u svežem stanju, kao i za različite vidove prerade.

Vreme sazrevanja plodova je veoma kasno, u drugoj dekadi septembra.

Galerija