Nazad

Petra


Sorta Petra je nastala hibridizacijom sorti Stenlej (Stanley) i Opal. Autori su dr Dobrivoje Ogašanović, dr Nebojša Milošević i dr Milena Đorđević. Za novu sortu je priznata 2018. godine.

Stablo Petra je srednje bujnosti sa krošnjom srednje gustine. Tolerantna je na virus šarke šljive. U uslovima prirodnog zaražavanja ispoljava veoma blage simptome karakteristične za prouzrokovače ekonomski najznačajnijih gljivičnih bolesti šljive.

Prosečna masa ploda je 26 g, pokožica je tamnoplave boje sa obilnim pepeljkom. Mezokarp je narandžaste boje, čvrst, aromatičan i ukusan sa prosečno 21,50% rastvorljivih suvih materija. Plodovi se mogu koristiti za potrošnju u svežem stanju, kao i za različite vidove prerade.

Vreme sazrevanja plodova je veoma kasno, u drugoj dekadi septembra.

Galerija