Nazad

Lana


Sorta Lana je nastala hibridizacijom sorti Kalifornijska plava (California Blue) i Rut Geršteter (Ruth Gershtetter). Autori su dr Dobrivoje Ogašanović, dr Svetlana А. Paunović i dr Rade Miletić. Za novu sortu je priznata krajem 2019. godine.

Stablo je umereno bujno do bujno. Krošnja je retka, uskopiramidalne forme. Grane su dobro obrasle rodnim drvetom. Prema vremenu cvetanja pripada grupi ranih sorti. Samobesplodna je sorta. Nešto kasnije počinje da rađa, a nakon toga rađa umereno i redovno. U uslovima prirodnog zaražavanja ne ispoljava simptome karakteristične za prouzrokovače plamenjače [Polystigma rubrum (Pers.) DC] i rđe šljive [Puccinia pruni-spinosae (Pers.: Pers)], dok se sporadično mogu uočiti simptomi karakteristični za trulež plodova [Monilinia laxa (Aderhold & Ruhland) Honey]. Tolerantna je na virus šarke šljive (plum pox virus).

Plod je krupan, prosečne mase 80-90 g, okruglastog oblika, simetričan, sa jako izraženim šavom. Osnovna boja pokožice ploda je ljubičasto-plava, sa blago izraženim pepeljkom. Meso ploda je žućkasto-zelene boje, srednje čvrstine, sočno, aromatično, slatko-nakiselog ukusa. Sadrži prosečno 14,5% rastvorljivih suvih materija, 9,9% ukupnih šećera i 1,30% ukupnih kiselina. Koštica se delimično odvaja od mesa ploda, prosečne mase 2,2 g.

Plodovi sazrevaju rano, tokom druge dekade jula.

Sorta Lana je šljiva ranog vremena sazrevanja, odličnog kavaliteta ploda koji je namenjen za upotrebu u svežem stanju. Plodovi ubrani u fazi tehnološke zrelosti odlikuju se dobrom transportabilnošću. Preporučuje se za gajenje u pogodinim ekološkim uslovima vinogradarske zone. U cilju kontrole bujnosti i ranijeg stupanja na rod preporučuje se kalemljenje na slabije bujnim podlogama.

Galerija