ODELJENJE ZA TEHNOLOGIJU GAJENJA VOĆAKA

Rukovodilac

Dr Svetlana M. Paunović

Saradnici

  • Dr Marijana Pešaković
  • Dr Mira Milinković
  • Dr Jelena Tomić

Naučno-istraživačka delatnost

  1. Proučavanja relevantnih faktora neophodnih za zasnivanje zasada kontinentalnih vrsta voćaka po savremenom konceptu;
  2. Unapređenje i uvođenje novih biotehnologija u voćarsku proizvodnju;
  3. Proučavanje specifičnosti ishrane voćaka u integralnoj i organskoj proizvodnji;
  4. Utvrđivanje optimalnih načina, rokova i normi za navodnjavanje voćaka;
  5. Proučavanje uticaja načina održavanja zemlјišta, odnosno zastiranja zemlјišta različitim malč materijalima (strugotina, folija i dr.) u cilјu ispitivanja strukture zemlјišta, vodnog i temperaturnog režima, kao i sadržaja hranlјivih materija u zasadima voćaka;
  6. Ispitivanje ekoloških aspekata očuvanja zemlјišta u cilјu sprečavanja degradacije uslovlјene neadekvatnom obradom i primenom hemijskih sredstava;
  7. Ispitivanje uticaja vremena berbe na intenzitet promena kvaliteta ploda tokom čuvanja i skladištenja.

Usluge

Slike