Mira Milinković


Mira Milinković
Dr Mira Milinković
Viši naučni saradnik

Datum rođenja: 04. 04. 1979.

Funkcija: Istraživač u odelјenju za tehnologiju gajenja voća

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Znanje jezika: Srednji nivo engleskog jezika

Email:  E-mail

INFORMACIJE:

Obrazovanje


Doktor biotehničkih nauka (oblast Melioracije zemlјišta). Univerzitet u Beogradu - Polјoprivredni fakultet, 2014.

Magistar biotehničkih nauka (oblast Zaštita i uređenje zemlјišta). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2008.

Diplomirani inženjer agronomije (opšti smer). Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 2004.

Istraživačka interesovanja


Ispitivanje proizvodne sposobnosti zemlјišta i zaštita, uređenje i korišćenje zemlјišta.

Ishrana bilјa i dijagnostika sadržaja hranlјivih materija u zemlјištu i bilјnom materijalu.

Kontrola zdravstvene bezbednosti voća u skladu sa zakonskom regulativom o sadržaju nitrata, nitrita i teških metala.

Očuvanje kvaliteta plodova u različitim sistemima hlađenja primenom blokatora etilena. Primena ekoloških standarda u polјoprivrednoj proizvodnji.

Projekti u poslednjih 10 godina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 1. TR–31080 „Biodiverzitet kao potencijal u ekoremedijacionim tehnologijama oštećenih ekosistema“ (2011−2014/2015. godina) – istraživač..
 2. TR–20104 „Biodegradacija specifičnog agroindustrijskog i komunalnog otpada i kvalitet životne sredine“ (2008–2010. godine) – istraživač saradnik.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 1. Izgradnja sistema podrške ruralnog razvoja (2007-2011)- područni i regionalni koordinator
 2. Standardizacija i marketing voćarske proizvodnje čačanskog kraja (2010-2011)- rukovodilac projekta
 3. Agrofizičke i agrohemijske karakteristike zemlјišta Zapadne Srbije (Moravičko-Kolubarski okrug) sa preporukom njihovog korišćenja za gajenje različitih vrsta voćaka (2015) – rukovodilac projekta
 4. Tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje lјudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje Republike Srbije (2015) – učesnik
Međunarodni projekti
 1. EU: Izgradnja kapaciteta za uspostavlјanje i implementaciju LEADER inicijativa u Republici Srbiji (2012-2013) – LAG facilitator
 2. EXCHANGE 3: Razvoj sistema integralne zaštite polјoprivredne proizvodnje od bolesti, štetočina i elementarnih nepogoda (2010-2012) – koordinator Centra za razvoj sela
 3. Agrobiznis projekat USAID: Utvrđivanje sadržaja i nivoa prisutnosti teških metala u šumskom vrganju na području Srbije (2010-2011) –izrađivač studije

Specijalizacije


Program „Otvoreni svet“ Održiva poljoprivreda i klimatske promene – SAD, Vašington i Južna Karolina (2015)

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama


Naučno voćarsko društvo Srbije

Ostale aktivnosti


Član Saveta za polјoprivredu Skupštine Grada Čačka (2012−2015).

Član Komisije za izdavanje državnog zemlјišta u zakup (2007−2011).

Član Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda (2007−2011).

Sudski veštak za oblast polјoprivrede, uža oblast melioracije zemlјišta.

Izabrane reference
 1. Lalević B., Sivčev B., Raičević V., Ranković-Vasić Z., Petrović N., Milinković M. (2013): Environmental impact of viticulture: biofertilizer influence on pruning and wine waste. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 5: 1029–1034.
 2. Jovicic-Petrovic J., Danilovic G., Curcic N., Milinkovic M., Stosic N., Pankovic D. M., Raicevic V. (2014): Copper tolerance of Trichoderma species. Archives of Biological Sciences, 66, 1: 137–142.
 3. Miletić R., Paunović M.S., Karaklajić-Stajić Ž., Milinković M. (2014): Impact of planting density on share of fruting twigs in Čačak plum cultivar. Book of Summaries Seventeenth International Scientific Conference “EcoMountain-2014”, Troyan, Bulgaria, 138-139.
 4. Miletić R., Paunović M.S., Tomić J., Milinković M. (2014): Parameters of yield and major fruit traits of new plum cultivars Boranka and Timočanka. Book of Summaries Seventeenth International Scientific Conference “EcoMountain-2014”, Troyan, Bulgaria, 147-148.
 5. Milinković M., Miletić R., Raičević V., Lalević B. (2012): Heavy metals content in apple fruits grown in Čačak region (Republic of Serbia). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15: 873–881.
 6. Milinković M., Miletić R., Raičević V., Lalević B. (2012): Sadržaj teških metala u plodovima jabuke sorte Ajdared u proizvodnim lokalitetima čačanskog kraja. Voćarstvo, 46, 179/180: 99–105.
 7. >Milinković M., Miletić N., Kačarević V., Pešaković M. (2013): Food safety of apple fruits depending on the concept of implementation of chemical protection agents. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 224–263.
 8. Milinković M., Raičević V., Ličina V., Lalević B., Štrbac M. (2013): Quality of apple Redchif and Morens Jonagored in different intervals of fruit firmness measurement using the 1-MCP. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 264–279.
 9. Pešaković M., Karaklajić-Stajić Ž., Tomić J., Milinković M., Glišić I. (2013): Microorganisms as biological indicators of soil toxicity in blackberry plantings. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16, 1: 95–108.
 10. Milinković, M., Raičević, V., Golubović–Čurguz V., Jovanović, Lj. (2012): Content of heavy metals in carpophores of wild mushroom (Boletus edulis). Proceedings of 6th Central European Congress on Food, CEFood2012, Novi Sad, 378–381.