Vera Katanić

Vera Katanić
Vera Katanić
Istraživač pripravnik

Datum rođenja: 29. 03. 1993.

Funkcija: Istraživač u Odeljenju za zaštitu voćaka i sertifikaciju sadnog materijala

Naučno zvanje: Istraživač pripravnik

Znanje jezika: Engleski jezik

Email:  E-mail